TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH   ENGLISH  
  |_ PANELY   INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY   VITRÍNY   PODĚKOVÁNÍ  

Vážení přátelé,

dlouhá staletí žilo v Nových Hradech česky a německy mluvící obyvatelstvo ve shodě, bez konfliktů a se společným zájmem o další rozkvět města a okolí. Smutné události konce třicátých let, druhá světová válka a poválečný vývoj toto společné soužití přerušily, a zpřetrhaly kontakty mezi lidmi odlišné národnosti. Dnes už asi nikdo nemůže úplně napravit škody a bolest, které byly v minulosti způsobeny.
Lidé z nejstarší generace si pravděpodobně ještě pamatují tu lepší stránku společné historie a dobré sousedské vztahy mezi Čechy a Rakušany. Zkušenosti střední generace už nejsou tak pozitivní, a to i proto, že železná opona nedovolovala vést mezinárodnostní dialog téměř vůbec.  Až teprve pro nejmladší generaci je opět přirozené a běžné, že může vnímat své sousedy bez předsudků a s možností běžné mezilidské komunikace. Přesto bychom dnes neměli mluvit jen o tom dobrém, ale bez jakéhokoli vzájemného obviňování připomenout i období, která příliš jednoduchá nebyla. Jen tak se můžeme poučit a pokusit se neopakovat stejné chyby.
Jedním takovým způsobem, jak nedávnou historii Nových Hradů a Novohradska, společné soužití česky a německy mluvících občanů a jejich ovlivňování jinými národy představit, je výstava „Po stopách společné historie“. Tato výstava je součástí stejnojmenného projektu realizovaného Městem Nové Hrady,
Böhmerwaldmuzeem Vídeň a Jihočeskou univerzitou.
Přijměte tedy srdečné  pozvání  na výstavu, jejíž cílem je udělat významný krok k definitivnímu odstranění hranic, bariér a vzájemných předsudků. Věříme, že se výstava „Po stopách společné historie“ a další aktivity našeho projektu stanou také podnětem k dalšímu vzájemnému setkávání v Nových Hradech či v rámci celého Novohradska, námětem k dalšímu připomínání a mapování historie města a kraje, který je naším společným domovem.
Mgr. Vladimír Hokr,
starosta města Nové Hrady

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu
 
 
Počítadlo.cz