TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH   ENGLISH  
  VÝSTAVA 2008 _ POHLEDNICE   OBRAZY   VITRÍNY  

Výstava představuje novohradský region a šlechtické rody, které zde v minulosti působily. Jsou tu připomenuty nejdůležitější momenty z pohledu pohybu různých jazykových skupin a evropských národů. Typickou ukázkou je období spjaté s působením hraběcí rodiny Buquoyů, které přineslo našemu kraji mnohé evropské kulturní vlivy. Jednotlivé panely přinášejí informace o novohradských parcích, zahradách a pralesních rezervacích, o vývoji školství, vědy, hospodářství, sklářství, plavení dřeva, ale i o spolkovém životě, divadle a literatuře.
Část expozice je věnována představitelům šlechty a významným osobnostem z oblasti literatury, hudby a společenského života. Dva panely a několik vystavovaných exponátů je věnováno smutnému období mezi lety 1938 – 1945, které znamenalo konec poklidného soužití v našem městě a okolí. V rámci výstavy si také můžete prohlédnout mnoho zajímavých předmětů, obrazů, dobových fotografií či pohlednic, které pocházejí od našich přátel z vídeňského muzea, z archivu Města Nové Hrady a občanského sdružení Novohradská občanská společnost. Výstavu doplňuje multimediální prezentace fotografií a unikátní dobový amatérský film zachycující město Nové Hrady a některá místa Novohradska v období 2. světové války.


Použitá literatura:

SOA Třeboň, Rodinný archiv Buquoyů.
Novohradské hory - příroda, historie, život, Praha 2006.
M. Buquoy, Hrabě Jan Buquoy, sociální reformátor doby osvícenství, Feldkirchen-Westerham 2004.
O. Drahotová, H. Brožková, Buquoyské sklo v Čechách 1620 - 1851, Praha 2001.
V. Hokr, V. Golombek, Paměti Novohradska, Nové Hrady 2003.
P. Koblasa, Buquoyové: stručné dějiny rodu, České Budějovice 2002.
M. Kurucová, Jiří František August Buquoy (1781-1851): vědec, vynálezce a podnikatel, České Budějovice 2008.
V. Hokr, Příběhy novohradských domů, Nové Hrady 2008.

Město Nové Hrady děkuje:

partnerům projektu Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (RNDr. Dalibor Štys CSc.) a Böhmerwalmuseum Vídeň (Dr. Gernot Peter, Franz Kreuss) za spolupráci na výstavě a poskytnutí obrazových materiálů.
Státnímu oblastnímu archivu Třeboň, Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích a Národnímu památkovému ústavu České Budějovice za fundované rady, poskytnutí mnoha studijních materiálů a obrazových podkladů.
Technickým službám města Nové Hrady, Kulturnímu a informačnímu centru Nové Hrady a tiskárně EM Grafika s.r.o. za vstřícnost při realizaci výstavy.

Text: PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Miroslava Kurucová, Dr. Gernot Peter.
Černobílé fotografie: archiv Města Nové Hrady, archiv Böhmerwaldmuzea Vídeň.
Barevné fotografie: Michal Jarolímek ml., Mgr. Miroslava Kurucová.
Listiny a dokumenty: archiv Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, SOA Třeboň.
Dobové obrazy a ilustrace: NPÚ České Budějovice, archiv Města Nové Hrady.
Překlady: Rozhledy spol. s.r.o., Dr. Gernot Peter.
Grafický návrh a sazba: Michal Jarolímek ml.
Tisk panelů: EM Grafika s.r.o.

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu