TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH   ENGLISH  
  |_ PANELY   INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY   VITRÍNY   PODĚKOVÁNÍ  

Výstava představuje novohradský region a šlechtické rody, které zde v minulosti působily. Jsou zde připomenuty nejdůležitější momenty z pohledu pohybu různých jazykových skupin a evropských národů. Typickou ukázkou je období spjaté s působením hraběcí rodiny Buquoyů, které přineslo našemu kraji mnohé evropské kulturní vlivy. Jednotlivé panely přinášejí informace o novohradských parcích, zahradách a pralesních rezervacích, o vývoji školství, vědy, hospodářství, sklářství, plavení dřeva, ale i o spolkovém životě, divadle a literatuře.
Část expozice je věnována významným osobnostem z oblasti literatury, hudby, společenského života a také představitelům šlechty. Dva panely a několik vystavovaných exponátůje věnováno i smutnému období mezi lety 1938 – 1945, které znamenalo konec poklidného soužití v našem městě a okolí.
V rámci výstavy si také můžete prohlédnout mnohé zajímavé předměty, dobové fotografie či pohlednice, které pocházejí od našich přátel z vídeňského muzea, z archivu Města Nové Hrady a občanského sdružení Novohradská občanská společnost. Na výstavě je také řada interaktivních exponátů, které vhodně doplňují textové panely. Patří mezi ně multimediální prezentace fotografií a unikátních dobových videí, dále počítačová animace již zaniklého loveckého zámečku Žofín, interaktivní rodokmeny, repliky skla, dobových krojů a uniforem a v neposlední řadě také velký model Novohradských hor.

Katalog výstavy ke stažení ve formátu pdf:   ČESKY   NĚMECKY

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY A VERNISÁŽE


Použitá literatura:

SOA Třeboň, Rodinný archiv Buquoyů.
Novohradské hory - příroda, historie, život, Praha 2006.
M. Buquoy, Hrabě Jan Buquoy, sociální reformátor doby osvícenství, Feldkirchen-Westerham 2004.
O. Drahotová, H. Brožková, Buquoyské sklo v Čechách 1620 - 1851, Praha 2001.
V. Hokr, V. Golombek, Paměti Novohradska, Nové Hrady 2003.
P. Koblasa, Buquoyové: stručné dějiny rodu, České Budějovice 2002.
M. Kurucová, Jiří František August Buquoy (1781-1851): vědec, vynálezce a podnikatel, České Budějovice 2008.
V. Hokr, Příběhy novohradských domů, Nové Hrady 2008.

Texty výstavních panelů: Tomáš Balík, PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák , Ph.D., Mgr. Vladimír Hokr,
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., Dr. Gernot Peter, Mgr. Miroslava Vlačihová.
Texty k interaktivním exponátům: Ing. arch. Darek Dupal, Michal Jarolímek ml., Milan Koželuh, Mgr. Miroslava Vlačihová.
Barevné fotografie: Milan Frajt, Michal Jarolímek ml., Jan Koželuh, Milan Koželuh, Mgr. Miroslava Vlačihová.
Dobové fotografie: Böhmerwaldmuseum Wien, Ing. arch. Darek Dupal, internetové stránky www.novehradyhistorie.cz.
Dobové obrazy a ilustrace: Böhmerwaldmuseum Wien, NPÚ České Budějovice, internetové stránky www.novehradyhistorie.cz, Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Listiny a dokumenty: SOA Třeboň, SOkA České Budějovice, Ústav fyzikální biologie
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
.
Mapy a plány: ing. arch Darek Dupal, Michal Jarolímek ml., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., SOA Třeboň.
Jazykové korektury: Rozhledy spol. s.r.o.
Překlady: Rozhledy spol. s.r.o., Dr. Gernot Peter.
Grafický návrh: Michal Jarolímek ml., Boris Rolčík, Inpress a.s.
Sazba katalogu: Boris Rolčík, Inpress a.s.
Tisk katalogu: Inpress a.s.
Tisk panelů: EM Grafika s.r.o.

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu