TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH   ENGLISH  
  |_ PANELY   INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY   VITRÍNY   PODĚKOVÁNÍ  

Projekt byl zahájen na jaře 2008 a je realizován Městem Nové Hrady, Böhmerwaldmuzeem Vídeň a Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Tento projekt byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Aktivity projektu

Rok 2008

 • Příprava a konání výstavy Po stopách společné historie v Nových Hradech a Benešově nad Černou.
  Stav: výstava se konala v budově Koželužny v Nových Hradech od 16. srpna do 31. října. Dne 6. listopadu byla otevřena v prostorách radnice v Benešově nad Černou.
 • Vytvoření internetových stránek projektu v českém, německém a anglickém jazyce.
  Stav: internetové stránky byly zprovozněny v druhé polovině listopadu v českém a německém jazyce. Anglická mutace byla spuštěna na začátku února 2009.
 • Překlad a tisk publikace Příběhy novohradských domů.
  Stav: publikace vyšla na začátku léta 2009. Nyní je mimo jiné k dostání v informačním centru Nové Hrady.
 • Překlad internetových stránek www.novehradyhistorie.cz do německého jazyka.
  Stav: všechny části internetových stránek byly spuštěny v německém jazyce do přelomu ledna a února 2009. Čtvrtá část - databáze dobových fotografií byla zprovozněna v březnu 2010.
 • Překlad interneových stránek partnerů do druhého jazyka.
  Stav: v současnosti se pracuje na překladu stránek Böhmerwaldmuzea ve Vídni a části stránek města Nové Hrady zaměřené na turistický ruch.
 • Příprava a realizace vzdělávacího kurzu pro zaměstnance informačních center v regionu.
  Stav: vzdělávací seminář byl realizován v podobě představení projektu a bloku čtyř přednášek od spolutvůrců výstavy. Tento seminář se uskutečnil odpoledne 14. srpna 2009 před vernisáží výstavy. Pro zaměstnance informačních center a další turistické nadšence byly uspořádány také dva motivační výlety na hory Doppler a Mandlstein pod vedením zkušeného průvodce po Novohradských horách. Snímky z akcí naleznete ve fotogalerii.

Rok 2009

 • Konání výstavy ve Vídni a Weitře.
  Stav: ve Vídni se výstava uskutečnila v zimních měsících roku 2009. V roce 2009 a 2010 byly části výstavy prezentovány také ve městech Raabs an der Thaya, Borovany a Kaplice.
 • Příprava a tisk publikace (průvodce) Po stopách společné historie.
  Stav: kniha Milana Koželuha s názvem Nezapomenuté stopy - Novohradské hory 2009 měla oficiální křest 4. června 2010 v novohradském zámku. Pro více informací navštivte sekci věnované této knize.
 • Příprava a konání rozšířené výstavy Po stopách společné historie včetně vydání katalogu k této výstavě.
  Stav: výstava byla instalována v reprezentačních sálech novohradského zámku od 14. srpna 2009 do 30. října 2009. Pro další informace o průběhu výstavy navštivte fotogalerii a zhodnocení v aktualitách. Velká většina materiálů prezentovaných na výstavě je od 30. října přístupná na těchto internetových stránkách v sekci výstava.

Výchozí situace

Česko-rakouské příhraničí je vyhledávanou turistickou oblastí pro své přírodní a historické zajímavosti. Ty jsou však jen výjimečně zkombinovány do uceleného turistického produktu. V současnosti vlastně neexistuje žádný turistický produkt, který by propojoval české a rakouské příhraničí. Návštěvníci při svých pobytech v oblasti projevují zájem o historii pohraničí. Ta jim však není dostatečně zajímavým způsobem zprostředkována. Výjimkou je Muzeum železné opony v Borovanech a Muzeum totality ve Weitře. Tato muzea se však zaměřují na období, kdy byla česko-rakouská historie rozdělena. Zájem návštěvníků je však i o období společné historie a společného života na česko-rakouské hranici. Existují aktivity zájmových i profesionálních organizací, které mapují společnou historii a jež tak disponují četnými materiály, které lze vhodným způsobem využít a představit veřejnosti. Pochopení společné historie soužití není významné jen pro návštěvníky, ale rovněž pro současné obyvatele příhraničí.

Cíle projektu

Všeobecným cílem projektu je obohatit turistickou příhraniční destinaci české a rakouské části Novohradských hor o komplexní turistický produkt, ve kterém by se na jedné straně spojily již existující turistické cíle a na straně druhé by se tyto cíle propojily s nově vzniklými. Tento celek by vytvářel komplexní mozaiku představující společné česko-rakouské kulturní dědictví příhraniční oblasti.

Specifické cíle projektu

 • Rozšířit spektrum atraktivních turistických cílů v regionu.
 • Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb cestovního ruchu.
 • Podpořit a rozvíjet společný marketing.
 • Zvýšit koordinaci společného managementu.

Loga projektu

Loga projektu ke stažení: logo-cz.wmf, logo-at.wmf

Vizuální styl

Příručka pro používání jednotného vizuálního stylu u grafických výstupů a prezentace projektu
ke stažení: cz-prirucka.doc

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu