TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH  
  |_ PANELY   INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY   VITRÍNY   PODĚKOVÁNÍ  

Tvůrci výstavy děkují:

partnerům projektu Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (RNDr. Dalibor Štys CSc.) a Böhmerwalmuseum Wien (Dr. Gernot Peter, Franz Kreuss)
za spolupráci na výstavě a poskytnutí obrazových materiálů.

Ing. arch. Darekovi Dupalovi a ateliéru A.B.D. s.r.o.
za bezplatné poskytnutí unikátního počítačového modelu zaniklého loveckého zámečku Žofín. Architektonická a projekční kancelář nám maximálně vyšla vstříc a kromě samotného modelu nám zapůjčila i prohlížecí software a dlaší materiály týkající se historie zámečku Žofín. Firma A.B.D. s.r.o. v současné době sídlí ve Spálené ulici 17 na Praze 1, má pátnáctiletou tradici a její hlavní náplní činnosti je vypracovávání architektonických návrhů a kompletní projekční práce v oblasti administrativních, bytových a obchodních staveb, návrhy a realizacemi interierů, rekonstrukce a revitalizace objektů, design nábytku, zpracovávání vizualizací projektů a užitá grafika. Pro případný kontakt navštivte webové stránky www.abd.cz.

Milanovi Frajtovi a občanskému sdružení Bonaventa o. s.
za přípravu expozize o sklářství na Novohradsku a zajištění zápůjčky historického skla a jeho replik. Občanské sdružení Bonaventa o.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 21 je dobrovolným sdružením občanů, kteří se chtějí podílet na rozvoji výtvarných, kulturních, sklářských a ostatních uměleckých a řemeslných aktivit dětí. Pro případný kontakt navštivte webové stránky www.bonaventa.cz. Činnost sdružení je zaměřena zejména na:

  • výchovnou činnost – realizaci volnočasových aktivit dětí,
  • kulturní a výtvarnou činnost – rozšíření kulturního a výtvarného povědomí o historii a současnosti sklářského řemesla stejně tak, jako o dalších lidových a výtvarných řemeslech v jižních Čechách,
  • pomoc při přípravě na talentové zkoušky pro umělecké a umělecko-průmyslové školy,
  • pořádání dětských řemeslných dnů,
  • publikační činnost z historie a současnosti sklářských, lidových a výtvarných tradic,
  • znovuuchopení řemesla jako budoucího povolání.

Josefovi A. Kurtaničovi
za bezplatné poskytnutí genealogických dat rodů Rožmberků a Longueval-Buquoy. Tento spisovatel, genealog a heraldik působí v Klášterci nad Ohří a při hradu Hauenstein, kde realizuje výstavy zaměřené na rod Thun Hohenstein a historii obecně. Kromě psaní knih a pořádání výstav také Josef A. Kurtanič poskytuje genealogické, archivní, sfragistické a heraldické služby. Ke kontaktu můžete využít e-mail: jgk@seznam.cz.

Milanovi Koželuhovi
za nekonečné pracovní nasazení při výrobě unikátního modelu Novohradských hor.

Miroslavě Kurucové
za kreativitu a tvůrčí přístup při zhotovování replik baráčnických krojů a hasičské uniformy a za cenné rady a pomoc při instalaci výstavy.

Ireně Tauerové z Jihočeského muzea
za poskytnutí fundovaných rad a dobových předloh pro výrobu replik baráčnických krojů a hasičské uniformy.

Hasičskému muzeu v Bechyni
za poskytnutí předloh a obrazových materiálů k vytvoření repliky hasičské uniformy.

Třeboňským baráčníkům
za ochotné zapůjčení novohradského baráčnického praporu.

Státnímu oblastnímu archivu Třeboň
za svolení k publikaci historických plánů a jeho pracovníkům za pomoc při vyhledávání archivních materiálů.

Státnímu okresnímu archivu České Budějovice
za poskytnutí digitálních reprodukcí školních kronik a jeho pracovníkům za pomoc při vyhledávání archivních materiálů.

Národnímu památkovému ústavu
za svolení k publikaci reprodukcí historických kvaš-akvarelů ze sbírek Státního hradu Nové Hrady.

Tereze Rejnkové a CHKO Blanský les
za poskytnutí digitálních reprodukcí dobových plánů Tereziina údolí.

Karlovi Soukopovi a tiskárně JAVA Třeboň
za ochotu a vstřícnost při tisku kopií školních kronik.

Tiskárně EM Grafika s.r.o.
za vstřícnost a spolehlivost při dodání výstavních panelů.

Tiskárně INPRESS a.s.
za ochotu a vysokou profesionalitu při tvorbě výstavního katalogu.

Petrovi Hambergrovi, ing. Lukášovi Šáchovi a dalším technickým pracovníkům Akademického a univerzitního centra
za pomoc při instalaci výstavy.

Ústavu systémové biologie Akademie věd
za poskytnutí nádherných výstavních prostor.

Technickým službám města Nové Hrady a Kulturnímu a informačnímu centru Nové Hrady
za vstřícnost při realizaci výstavy.

a všem dalším ochotným lidem, kteří nám pomáhali s realizací této výstavy a celého projektu.

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu